บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด


บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด / Belt and Bearings Co.,LTD.

เบอร์โทร : 02-6449001-3

เบอร์โทรมือถือ : 089-0702010

เบอร์ Fax : 02-6449004

Email : [email protected]

Website : www.beltandbearings.com / www.beltandbearings.co.th

Facebook : BeltandBearings /  belterpacking

Blogger : belterpacking.blogspot.com

Youtube : Beltandbearings