บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

บทความ

เครื่องดูดฝุ่นในโรงงาน

06-01-2560 15:36:23น.

เครื่องดูดฝุ่นในโรงงาน DUST COLLFCTOR

เครื่องดูดฝุ่นในโรงงาน โรงกาเเฟ โรงสีข้าวผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเเละความทนทานสูง


ผู้ผลิต ออกแบบและจำหน่าย เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงกาเเฟ โรงสีข้าว ทั้งเครื่องจักรต่างๆรวมถึงเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม งานระบบระบายอากาศ งานระบบท่อดูดในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ


บริษัท เบ็ลท เเอนด์ เเบริ่งส์ จำกัด นำเข้าและจำหน่ายเครื่องดูดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบระบายอากาศ งานระบบท่อดูดในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับหน้างาน  ขั้นตอนในการผลิตและการติดตั้ง ควบคุมโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง


เครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องกรองสิ่งสกปรกที่ปะปนในอากาศสำหรับในโรงงานมีหลายเเบบ ตามความต้องการเเละวัตถุประสงค์ของโรงงานโรงกาเเฟนั้นมีฝุ่นจำนวนมากที่อบอยู่ภายใน เป็นปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจหากได้รับเข้าไปเยอะๆ บางคนเเพ้มีผื่น หรือไอ เฉพาะอากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตเครื่องดูดฝุ่นจึงมีความสำคัญอย่างมาก โรงกาเเฟมีฝุ่นที่เกิดจากเศษกาเเฟกะลา หรือการทำงานของเครื่องจักร เมล็ดกาเเฟที่ตากเเละทำความสะอาดไม่ดี ฝุ่นที่มาเมล็ดกาเเฟ กระสอบเเละระบบขนส่ง ตัวเครื่องจะทำการดูดฝุ่นเพื่อลดปริมาณฝุ่นภายในโรงงาน ไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออก


ฝุ่นยังเป็นตัวที่ทำให้เครื่องจักรสกปรกง่าย ต้องทำความสะอาดตลอด การติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นภายในโรงกาเเฟนั้นทำได้ไม่ยาก เเถมยังมีประโยชน์ต่อโรงกาเเฟอย่างมากทั้งบุคลากร สินค้า หรือต่อเครื่องจักรอื่นๆเองเครื่องดูดฝุ่นในโรงงาน DUST COLLFCTOR สามารถใช้ดูดฝุ่นเพื่อกำจัดมลภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในโรงงาน อย่างเช่น ขี้เลื่อย เเป้ง เศษผ้า ฝุ่นเคมี ฝุ่นผลสี ฝุ่นงานเจียร เศษฝุ่นจากการสอบ เศษฝุ่นที่ติดมากับเมล็ดกาเเฟ

ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพสูงในการกรองเศษฝุ่นผงจากอากาศ ลดการจับตัวเป็นก้อนของสิ่งสกปรก ใช้ได้กับโรงงานทุกประเภท ทั้งโรงกาเเฟ โรงสีข้าว เเละอื่นๆ