บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

บทความ

เครื่องเเพ็คถุง BELTER

20-01-2560 11:11:22น.

เครื่องแพ็คถุง

เครื่องแพ็คถุง มีหลายขนาดหลายรุ่น

เครื่องแพ็คถุง ในบ้านเรานั้นมีหลายเจ้าที่จัดจำหน่าย เครื่องแพ็คถุง ของ BELTER นั้นราคาไม่สูง มีหลายรุ่นหลายขนาด ใช้เลือกซื้อใช้ ส่วนใหญาแล้วใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ในการแพ็คข้าว บ้านเราเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้วยเกษตรกรรม เกษตรที่เป็นของขึ้นชื่อของไทย และก็เป็นเหมือนพืชเกษตรอื่นๆที่ต้องการเก็บรักษายืดอายุของเมล็ดข้าวให้ได้ นานขึ้น ปัจจุบัน เครื่องแพ็คถุง สูญญากาศ จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก

จากอดีตจนถึงปัจจุบันการได้มีการศึกษาการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุของข้าวสารมา โดยตลอด จนถึงปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเก็บรักษาและยืดอายุของสินค้า ประเภทต่างๆได้นานยิ่งขึ้นนั่นก็คือ เครื่องแพ็คถุง สูญญากาศ

 

เครื่องแพ็คถุง ช่วยถนอมข้าว นอกจากข้าวและยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมาย เครื่องแพ็คถุง สูญญากาศ ของ BELTER

เทคโนโลยีสุญญากาศ หรือ เครื่องแพ็คถุง สูญญากาศ เป็นที่นิยมใช้กันมากในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีการนำมาใช้กันมากขึ้นทั้งภาคการค้าขนาดใหญ่และขนาด เล็ก เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโอทอป (OTOP) การบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้สุญญกาศทำโดยการดึงเอาอากาศภายในภาชนะ หรือภายในผลิตภัณฑ์ออกไปและผนึกแน่นไม่มีอากาศเข้าไปได้อีก ส่งผลให้ระดับ ออกซินเจนภายในภาชนะบรรจุปิดสนิทมีปริมาณลดลงกว่าปกติจะสังเกตได้ว่ามีการหด งอตัวของภาชนะที่บรรจุแนบชิดกับตัวผลิตภัณฑ์

 

ประโยชน์ ของกระบวน การนี้คือการที่ไม่มีออกซิเจนจะช่วยป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ ออกซิเจนซึ่งมักเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียของ อาหาร เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในอาหารจึงลด การเกิดการเหม็นหืนและการเปลี่ยนสี ทำให้คงความสดใสและยืดอายุการเก็บ รักษา ถูกหลักอนามัยและคงรสชาติเดิมของอาหารโดยยืดอายุของอาหารได้นานกว่า 3-5 เท่า และยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่แพ็คมีมูลค่าอีกด้วย

 

สำหรับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการบรรจุ สุญญากาศนั้นจำเป็นต้องมี เครื่องสุญญากาศ หรือที่เรียกว่า เครื่องแวคคัม และ ถุงบรรจุอาหารแบบสุญญกาศที่เป็นพลาสติก ชนิดพิเศษมีหลายชั้นและเคลือบไนลอน ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ ออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เครื่องบรรจุสุญญกาศ ปัจจุบันมีราคาไม่แพงมากขึ้นอยู่กับขนาดและคุณสมบัติของ การใช้งาน ทั้งนี้บ้านเราได้มีการพัฒนา เครื่องบรรจุสุญญากาศสำหรับชุมชนได้ เองแล้วทำให้ราคาถูกลง ส่วน ถุงสูญญากาศ ราคาไม่แพงขึ้นกับขนาดถุง