บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

เครื่องชั่งบรรจุถุงอัตโนมัติ BELTA Packing scale

เครื่องชั่งบรรจุถุงอัตโนมัติ รุ่น เบ็ลทต้า ผ่านกระบวนการผลิตและการออกแบบอย่างมีมาตรฐาน 

มีคุณภาพสูง การบรรจุแม่นยำ เที่ยงตรง ควบคุมและตั้งค่าการใช้งานง่าย สามารถทำการบรรจุถุงได้ แม้มีผู้ควบคุมเพียงคนเดียว

เหมาะสำหรับการบรรจุพืชพันธุ์หรือวัตถุดิบหลากหลาย เช่น ข้าว รำข้าว ข้าวโพด ถั่งต่างๆ เมล็ดกาแฟ แป้ง ฯลฯ

หมายเหตุ: เครื่องจะยิ่งมีประสิทธิภาพ หากมีการติดตั้งสายพานลำเลียงและจักรเย็บปิดปากถุงเข้าด้วยกันแสดง 1-12 จาก 12 รายการ