บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

เครื่องวัดความชื้น KETT MOISTURE METER

  เครื่องวัดความชื้น สำหรับ  ข้าว แป้ง มัน ถั่ว ข้าวโพด กาแฟ เมล็ดธัญพืช และ สินค้าเกษตรอื่นๆกว่า 100 ชนิด

บจก.เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ คือผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ KETT Electric Laboratory(Japan) มายาวนานกว่า30ปี

เครื่องวัดความชื้นข้าวของบริษัทฯ รุ่น KETT PM-410  ได้รับการรับรองมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายจาก สำนักงานกลาง ชั่ง ตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ (มีใบรับรองตราครุฑจากกระทรวงพาณิชย์)

แสดง 1-12 จาก 37 รายการ