บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

จักรเย็บถุง จักรเย็บกระสอบ BAG SEWING

จักรเย็บกระสอบมือถือ จักรเย็บกระสอบนิวลองNewlong(Japan), จักรเย็บกระสอบเยาฮันYaohan(Taiwan) ,

จักรเย็บกระสอบ Megatex (Taiwan) และ ด้ายจักรเย็บกระสอบหลากสี 

   

แสดง 1-12 จาก 23 รายการ