บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

เครื่องวัดความสดของข้าว Kett RN820

฿0.00
RN-820 “SENDO MEISTER” Rice Freshness Tester + Evaluation SoftwareThe SENDO MEISTER developed cooperatively by Kett and JapanGrain Inspection Association(J.G.I.A.). You can
  • หมวดหมู่ : เครื่องวัดความชื้น KETT MOISTURE METER
  • รหัสสินค้า : 000039

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดความสดของข้าว Kett RN820

เครื่องวัดความสดของข้าวRN-820 โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ค่าความสด

เครื่องวัดความสดข้าวSENDO MEISTER เป็นเครื่องวัดความสดซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง KETT และ หน่วยงานวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์แห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (Japan Grain Inspection Association, J.G.I.A.) เครื่องจะทำการวิเคราะห์ค่าความสดของข้าวสาร โดยการสแกนเมล็ดข้าวสารและตรวจสอบค่าความเป็นกรดที่เกิดขึ้นในถาดทดสอบหลังการทำปฏิกิริยากับสารเคมี  การอ่านค่าของโปรมแกรมมีความแม่นยำสูงโดยจะแสดงค่าความสดในรูปของภาพถ่ายสแกนสีของเมล็ดข้าวในถาดแต่ละเมล็ด  พร้อมรายงานค่าทางสถิติอย่างละเอียด   สารเคมีสำหรับทดสอบค่าความเป็นกรดที่ใช้ในการทดสอบเป็นสารพิเศษเฉพาะของ J.G.I.A.เท่านั้น 

การทำงาน

- รายงานค่าความเป็นกรดของเมล็ดข้าวสารแต่ละเมล็ดในรูปของแผนภาพสแกน(Histogram)และ - สรุปค่าความเป็นกรดของเมล็ดข้าวทดสอบทั้งหมดในรูปของแผนภูมิวงกลม

- รายงานค่าความเป็นกรดในเชิงสถิติ (acidity distribution) โดยแสดง ค่าความเป็นกรดสูงสุด ต่ำสุด หาค่าเฉลี่ย และ การเบี่ยงเบนค่า(Standard Deviation)

- รายงานค่าความเป็นกรดหรือค่าความสดของข้าวสารด้วยสีทั้งห้า  ตามมาตรฐานของJ.G.I.A

 

อุปกรณ์สำคัญที่มาพร้อมเครื่องวัดความสดของข้าว

* Scanner, Blind mask, Petri dishes(5), Tray(3), Rice liner plate, Test solution(500ml /2 bottles),USB cable, Tweezers, Color correction plates, Template, stick, RN-820 Software(CD), etc.

 

อุปกรณ์เสริม: เครื่องคอมพิวเตอร์

* เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้เตรียมควรมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- OS: Windows XP(Home Edition or Professional) or Windows 2000 professional.

- Hard disk capacity: over 100MB.

- Disc Driver: CD-ROM driver.

- Cable interface: USB 1.1 or later x 2.