บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

เครื่องลอยกาแฟเชอรี่ระบบไซฟ่อน

฿0.00
เครื่องลอยกาแฟเชอรี่ระบบไซฟ่อน เป็นเครื่องทำความสะอาดเมล็ดเชอรี่สามารถแยกเศษหินและกิ่งไม้
  • หมวดหมู่ : เครื่องจักรกาแฟเชอรี่ /Cherry Coffee Machines
  • รหัสสินค้า : 000199

รายละเอียดสินค้า เครื่องลอยกาแฟเชอรี่ระบบไซฟ่อน

เครื่องลอยกาแฟเชอรี่ระบบไซฟ่อน เป็นเครื่องทำความสะอาดเมล็ดเชอรี่สามารถแยกเศษหินและกิ่งไม้ที่ปนเข้ามาได้ และทำหน้าที่คัดแยกเมล็ดเชอรี่ ที่ จม-ลอย ออกจากกันได้ เพื่อที่จะได้เทล็ดกาแฟที่มีคุณภาพตัวเครื่องมีเครื่องปั๊มน้ำและมอเตอร์ อย่างละ 1ตัว ใช้ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ เพื่อเป็นต้นกำลังการเกิดระบบน้ำวนและส่งเมล็ดเชอรี่จมไปยังเครื่องปอกเปลือก

คุณสมบัติของเครื่อง

1.ตัวเครื่องทำด้วยโลหะแข็ง
2.สามารถลอยเชอร์รี่ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม/ชั่วโมง
3.มีระบบตักเศษหิน และ เศษโลหะ ที่ปนเข้ามากับเมล็ดเชอรี่กาแฟ
4.มีระบบไซฟ่อนแยกเมล็ดเชอรี่ที่จมลอย และสามารถแยกน้ำออกจากเชอรีแล้วน้ำมาใช้ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ
5.มีระบบปรับลดแรงดันน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำ ที่เป็นต้นกำเนิดระบบน้ำวน
6.มีระบบลำเลียงเมล็ดเชอรี่ไปยังเครื่องปอกเปลือก ด้วยสกรูลำเลียง (ใบเกลียว) มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน
7.มีถังดักน้ำล้นที่เกิดจากกระบวนการลอย แล้วสูบน้ำกลับไปใช้ใหม่ในระบบอีกด้วยเครื่องปั๊มน้ำ
8.มีเอกสารคู่มือการใช้งาน มีเอกสารรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

*** Catalog เครื่องลอยกาแฟเชอรี่ระบบไซฟ่อน PDF ***