บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด

เครื่องวัดความชื้น Wile78

฿0.00
เครื่องวัดความชื้น Wile78
  • หมวดหมู่ : เครื่องวัดความชื้น KETT MOISTURE METER
  • รหัสสินค้า : 000212

รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดความชื้น Wile78

เครื่องวัดความชื้น Wile78

- สามารถใช้วัดความชื้นของวัตถุดิบได้รวม 20 ชนิด

- ใช้เวลาในการตรวจวัตถุดิบเพียง 20 วินาทีเท่านั้น

- อ่านค่ารวดเร็ว อ่านค่าง่าย หน้าจอแสดงผล LCD

- ไม่ทำลายวัตถุดิบ

- ช่วงในการอ่านค่าความชื้น 3-40%

- ค่าความคลาดเคลื่อน +/-0.5%

โปรแกรมตรวจวัตถุดิบ

1. ข้าวโพด (Corn)
2. ข้าวฟ่าง (Sorghum)
3. ข้าวบาร์เล่ย์ (Barley)
4. ข้าวสาลี (Wheat)
5. ถั่ว (Bean)
6. ถั่วลั่นเตา (Fied Peas)
7. ถั่วปากอ้า (Broad Bean)
8. ข้าวโอ็ต (Oat)
9. ข้าวขาว (White Rice)
10. ข้าวเปลือก (Paddy Rice)
11. ถั่วเหลือง (Soya Bean)
12. เมล็ดทานตะวัน (Sunflower)
13. เมล็ดเรดโคลเวอร์ (Red Clover)
14. Universal Rice
15. เมล็ดควินัว (Quinoa)
16. เมล็ดกัญชง (Hemp)
17. น้ำมันเมล็ดทานตะวัน (Sunflow.Oilseed)
18. ถั่วแครนเบอร์รี่ (Cranberry Beans)
19. ถั่วแดง (Kidney Beans)
20. เมล็ดเจีย (Chia)

*** Catalogue เครื่องวัดความชื้น WILE  78.PDF***